Doanh Nghiệp Điêu Khắc Văn Chương sáng tác và cung cấp nghệ thuật thánh công giáo.

Qua ảnh tượng thánh hữu hình, con người dễ dàng cầu nguyện và dâng tâm hồn lên cùng Chúa, với tâm tình tạ ơn, tin yêu, phó thác và cầu xin Thiên Chúa. Bên cạnh đó, noi theo gương sáng, nhân đức và đời sống thánh thiện, cùng lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cùng các thánh để chúng ta bắt chước trong đời sống Kitô hữu.

TƯỢNG SỨ

TƯỢNG COMPOSITE

SẢN PHẨM KHÁC